Christmas

12 Days of Christmas 2014 – Day 5

Christmas

12 Days of Christmas 2014 – Day 4

Christmas

12 Days of Christmas 2014 – Day 3

Christmas

12 Days of Christmas 2014 – Day 2

Christmas

12 Days of Christmas Giveaway 2014 – Day 1

Beauty

Sassy’s 12 Days of Christmas: Day 12